Our Technology Onze Technologie
 

Our first (patent pending) invention is called SOTAR for 'Sound Transponder Ranging'

SOTAR uses (ultra) sound signals to measure the distance between (wearable) devices in realtime with an accuracy of 1 cm.
SOTAR is an active version on the passive SONAR technology, where besides distance measurement also identification-data and digital signatures are exchanged, which makes manipulation or denial of a possible proximity impossible.

What makes SOTAR stand out?

SOTAR is unique because the measurement is:

  1. based on ultrasound waves instead of radio waves (like Bluetooth), or light waves (like Laser and LiDAR), which makes centimeter (or millimeter) resolutions more accurate and much easier too achieve, and
  2. based on a transponder system with cryptographically-strong identification of each device, which makes SOTAR an 'active reflection' system, as opposed to a 'passive reflection' system (which is what SONAR does).

This simulation shows how SOTAR devices send messages to each other and measures the distance:

Onze eerste (patent pending) uitvinding heet SOTAR voor 'Sound Transponder Ranging'

SOTAR gebruikt (ultrasone) geluidsignalen om de afstand tussen (draagbare) apparaten in realtime te meten met een nauwkeurigheid van 1 cm.
SOTAR is een actieve variant op de passieve SONAR technologie, waarbij naast afstandbepaling ook identificatie-gegevens en digitale handtekeningen worden uitgewisseld, waardoor manipulatie of ontkenning van een mogelijke nabijheid onmogelijk gemaakt wordt.

Wat maakt SOTAR zo speciaal?

SOTAR is uniek omdat de meetmethode:

  1. gebaseerd is op ultrasone geluidsgolven in plaats van radiogolven (zoals Bluetooth), of lichtgolven (zoals Laser en LiDAR), wat er voor zorgt dat de centimeter- (of millimeter-) nauwkeurigheid makkelijker en goedkoper te behalen is, en
  2. gebaseerd is op een transponder systeem met cryptografisch-sterke identificatie van elk apparaat, waarmee SOTAR een 'actieve reflectie' systeem is, tegenover een 'passieve reflectie' systeem (dat is hoe SONAR werkt).

Deze simulatie geeft weer hoe SOTAR apparaten berichten naar elkaar sturen en de afstand meet:

A B Hello, I am "A" Replying to "A", I am "B" I can now calculate the distance to "B"