We invented the SOTAR system
Wij hebben het SOTAR systeem uitgevonden
 

SOTAR is an ultrasound continuous measurement system for distance between things and between people.

Originally inspired by the call for ideas to fight the COVID-19 pandemic, the SOTAR system can track the distance at centimeter resolution between any two devices of potentially dozens of devices in a 10 meter radius, in any direction (omnidirectional), and fast -- at an 1-second update interval, and with strong cryptographical identification of each peer device.

The intended application is to be a warning tool for individuals to help maintain Social Distancing which regard to other people (who are not family). This is how it would work: when people carry a SOTAR device on their body, or in their clothing, or integrated in their smartphone or smartwatch, and then get a warning tone when they are too close (less than 6-feet or 1.5-meter or any local advised distance) to an unknown person (not family) for a too long time (like more than 10 seconds).

After filing the patent and developing a prototype device, we thought of many more aplications of the "SOTAR Peer Ranging" system, like in: Logistics (robots/drones), Military, Research and IoT (Internet of Things).

This is how SOTAR measures distance between any two devices, and can warn if too close:

SOTAR is een ultrasone continue meet aparaat voor de afstand tussen dingen en tussen mensen.

Geïnspireerd door de zoektoch naar goede ideeën om het COVID-19 Corona virus te bestrijden, hebben we het SOTAR systeem uitgevonden wat de afstand op centimeter nauwkeurigheid kan meten tussen elke twee apparaten in een groep van potentieel tientallen apparaten binnen een 10-meter straal, en in elke richting ("omnidirectional"), en snel; met een 1-seconde update interval, en met een cryptografisch sterke identificatie methode van elk peer apparaten.

De bedoeling is dat SOTAR een waarschuwingshulpmiddel is om personen te helpen om de juiste afstand te houden, ofwel Social Distancing, tot andere mensen (die geen familie zijn). Zo zou het kunnen werken: als iedereen een SOTAR apparaatje draagt op zijn of haar lichaam, of in de kleding, of geïntegreerd in hun smartphone of smartwatch, en dan krijgen ze een waarschuwing-toontje wanneer ze te dichtbij zijn (minder dan 1,5 meter) tot een onbekend persoon (geen familie) voor een te lange tijd (meer dan 10 seconden).

Sinds we een patent (octrooi) aangevraagd hebben en een prototype ontwikkeld hebben, hebben we nog meer toepassingen bedacht voor het "SOTAR Peer Ranging" systeem, zoals in de Logistiek (robots/drones), Militaire Toepassingen, Wetenschappelijk Onderzoek en IoT (Internet of Things).

Zo meet SOTAR de afstand tussen elke twee apparaten, en hoe het kan waarschuwen als ze te dichtbij zijn:

123 0